Բդոյան Հովսեփ Կարապետի

Բաժնի վարիչ

"Ս. Աստվածամայր" բժշկական կենտրոն