Ամարյան Գայանե Գևորգի

Բ.գ.դ., պրոֆեսոր

ԵՊԲՀ

"Արաբկիր" բժշկական համալիր